Logo ngưng tụ màu đen NMCLP
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

NHÀ

  • Tìm kiếm nhà ở

  • Tài nguyên tìm kiếm

Nhà ở an toàn và ổn định mang lại lợi ích cho toàn bộ cộng đồng.

Thật không may, quá nhiều gia đình New Mexico thiếu sự bảo vệ với tư cách là người thuê nhà, khiến họ có nguy cơ bị trục xuất và mất an ninh tài chính.

Ngay cả trước đại dịch, New Mexico đã trải qua một cuộc khủng hoảng nhà ở, với hơn 43% người thuê nhà không đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà và tình trạng vô gia cư tăng nhanh hơn bất kỳ nơi nào khác trên toàn quốc. Cuộc khủng hoảng nhà ở thậm chí còn trở nên tồi tệ hơn vì những thách thức kinh tế của COVID-19. 

NMCLP đang ứng phó với cuộc khủng hoảng nhà ở bằng cách hợp tác với cộng đồng và các nhà hoạch định chính sách của chúng tôi để thay đổi chính sách nhằm tăng sự ổn định nhà ở, loại bỏ các rào cản đối với quỹ hỗ trợ nhà ở và tăng quyền của những người thuê nhà ở New Mexico.

Dịch