Logo ngưng tụ màu đen NMCLP
Tìm kiếm
Đóng hộp tìm kiếm này.

THỜI THƠ ẤU

  • Tìm kiếm thời thơ ấu

  • Tài nguyên tìm kiếm

Những năm đầu đời của con cái chúng ta là những năm quan trọng nhất trong sự phát triển xã hội, tình cảm và nhận thức của chúng.

Nhưng khi một gia đình gặp khó khăn trong việc thanh toán các hóa đơn, mua hàng tạp hóa hoặc vật lộn với điều kiện y tế, việc nuôi dạy con cái sẽ khó khăn và căng thẳng hơn nhiều. New Mexico có những cơ hội to lớn để đầu tư vào các chương trình mầm non nhằm cải thiện đáng kể kết quả giáo dục và hạnh phúc gia đình và cộng đồng. NMCLP ủng hộ các chính sách trên toàn tiểu bang nhằm mở rộng các chương trình mầm non - chẳng hạn như hỗ trợ chăm sóc trẻ em, các chương trình thăm khám tại nhà và pre-K, để con cái chúng ta có cơ hội thành công cao nhất - từ khi sinh ra đến tuổi trưởng thành.

  • Tìm kiếm chăm sóc sức khỏe

  • Tài nguyên tìm kiếm

Lĩnh vực công việc

Tài nguyên liên quan

Dịch